Droevig

Geen commentaar bij onderstaand liedje.

 

Roses are not red – Simone White

In 2007 kwam de eerste CD van Simone White uit met de titel “I am the man”. Het liedje “The beep beep song” maakte furore, vooral doordat het gebruikt werd in een wereldwijde reclamecampagne van Audi. Maar op die CD staan nog meer liedjes die veel mooier zijn. Zo is “Roses are not red” indrukwekkend, omdat het bijna fluisterend, intiem, verlegen wordt gezongen en een gevoelige begeleiding heeft. Luister zelf maar…

Simone White heeft een prachtige website.

roses are not red a still life never growing the sun is not a source of light and the wind will not be blowing birds will die up in the sky the sky that is not blue everything is as it was i never loved you i never loved you

roses are not red the rain is not been falling and telephones ring unaware of why we bother calling no one there would ever care to hear what we’ve been through everything is in its place i never loved you i never loved you your face, so unremarkable could never light this lonely town your voice, all but forgotten does not echo every single sound your eyes without expression, there’s nothing special in that case so why do i spend every night dreaming of the things i’ll never miss?

no joy as spring arrives there’s nothing sad about you leaving and i will live my life the same maybe this time without breathing so look through these eyes that never cried and any fool could see what’s true roses are not red roses are not red roses are not red and i never loved you roses are not red roses are not red roses are not red and i never loved you

Vertaling

rozen zijn niet rood een stilleven groeit nooit de zon is geen bron van licht en de wind zal niet waaien vogels gaan dood in de lucht de lucht die niet blauw is alles is zoals het was ik hield nooit van jou ik hield nooit van jou

rozen zijn niet rood er valt geen regen en telefoons rinkelen onbewust van waarom wij de moeite doen om te bellen niemand daar zou zich er ooit om bekommeren om te horen wat wij mee hebben gemaakt alles is op zijn plaats ik hield nooit van jou ik hield nooit van jou

jouw gezicht, zo onopvallend zou nooit deze eenzame stad kunnen verlichten jouw stem, alles behalve vergeten echoot niet elk geluid jouw ogen zonder uitdrukking daar is niets speciaals in dat geval dus waarom houd ik mij er elke nacht mee bezig om te dromen van de dingen die ik nooit zal missen?

geen vreugde als de lente komt er is niets droevigs aan jouw vertrek en ik zal mijn leven hetzelfde leven misschien deze keer zonder adem te halen dus kijk door deze ogen die nooit gehuild hebben en iedere gek zou kunnen zien wat waar is rozen zijn niet rood rozen zijn niet rood rozen zijn niet rood en ik hield nooit van jou rozen zijn niet rood rozen zijn niet rood rozen zijn niet rood en ik hield nooit van jou